RODZINA / RELACJE RODZINNE

Osoby małoletnie także są objęte spisem i powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów.

Load More

Dziecku do 3. miesiąca życia, nieposiadającemu numeru PESEL, można zaznaczyć jako „dziecko bez nadanego numeru PESEL”.

Load More

Syn powinien zostać spisany przez Panią, powinna go Pani dopisać do listy osób w mieszkaniu. Jeśli uczeń w roku szkolnym mieszka poza domem rodzinnym, powinien być spisany w domu rodzinnym.

Load More

Adresem zamieszkania dla dziecka będzie adresem tego mieszkania, w którym obecnie spędza ono większość czasu. Jeśli czas przebywania z każdym z rodziców jest identyczny, adresem zamieszkania będzie adres tego rodzica, z którym dziecko przebywało 31.03.2021 r.

Load More

Tak, zarówno dziecko, jak i Pana żona powinni zostać dopisani do mieszkania. Jeśli 31.03.2021 r. ktoś z domowników był nieobecny w domu w związku z tym, że znajdował się w szpitalu, należy spisać go pod adresem domowym. Nowonarodzone dziecko także jest traktowane jako domownik.

Load More

Co do zasady – tak. Niemniej aplikacja spisowa śledzi odpowiednie zależności pomiędzy osobami i wymagane do określenia relacje rodzinne wyróżnione są niebieskim kolorem czcionki. Po uzupełnieniu informacji kolor niebieski zmienia się na szary. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, jeżeli są one poprawne, będzie mógł/ła Pan/i przejść dalej.

Load More

Osobie takiej należy ustalić relacje rodzinne tak, jak dla wszystkich pozostałych osób mieszkających w mieszkaniu wskazując spośród osób dostępnych na odpowiednich listach rozwijalnych ojca, matkę i współmałżonka/partnera.

Load More

Nie. Rodziców przybranych nie traktuje się w spisie jak rodziców biologicznych i nie powinien/na Pan/i wskazywać ojczyma jako ojca.

Load More

Tak. Rodziców adoptowanych dzieci traktuje się jak rodziców biologicznych i należy wskazać siebie jako rodziców takich dzieci.

Load More

Na liście rozwijalnej wyświetlają się tylko osoby, które 31.03.2021 r. mieszkały razem z Panem pod podanym adresem oraz były zameldowane w mieszkaniu, które nie mieszkały w mieszkaniu, ponieważ przebywały za granicą. Musiał Pan nie dopisać żony do listy takich osób na wcześniejszych ekranach. Jeżeli taki był stan faktyczny na 31.03.2021 r., proszę w polu dotyczącym współmałżonka wskazać odpowiedź „nie dotyczy”. Jeżeli zapomniał Pan jednak dopisać małżonki, proszę wrócić do części „Osoby w mieszkaniu” lub „Osoby przebywające za granicą” i dopisać małżonkę, a następnie ustalić ponownie wymagane relacje rodzinne.

Load More

Load More

Tak. Proszę cofnąć się w aplikacji do ekranu „Osoby w mieszkaniu” i dopisać osobę. Pojawi się ona w części „Relacje rodzinne”, gdzie trzeba będzie uzupełnić informacje. Pojawi się także dla niej kwestionariusz osobowy do wypełnienia.

Load More

Osoby, które pozostawały w momencie spisu w separacji prawnej i jednocześnie nie pozostawały w związku niesformalizowanym z inną osobą, mogą wskazać współmałżonka, o ile uznają że nadal tworzą z nim jedną rodzinę, np. z uwagi na wspólne zamieszkiwanie i wychowywanie małoletnich dzieci. W przeciwnym razie powinno się wskazać pozycję „nie dotyczy”.

Load More

Jeżeli dzieckiem jest dziewczynka w wieku poniżej 16 lat lub chłopiec w wieku poniżej 18 lat, to pytanie o ich stan cywilny nie jest zadawane.

Load More

Ponieważ Pana(i) małżeństwo nie zostało jeszcze rozwiązane przez rozwód, proszę zaznaczyć odpowiedź żonaty/zamężna.

Load More

Z uwagi na to, że odpowiedzi na pytania zadawane w spisie dotyczą stanu jaki miał miejsce 31.03.2021 r., należy zaznaczyć odpowiedź „żonaty/zamężna”.

Load More