Na początku marca tego roku urodziłam dziecko i chciałabym je dopisać, nie zdążyłam jednak wyrobić mu jeszcze numeru PESEL.