Konsultacje Społeczne

W dniach 17 listopada 2016 r. – 21 stycznia 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne na potrzeby realizacji spisu ludności i mieszkań w 2021 r. Interaktywna ankieta została zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej GUS i 16 urzędów statystycznych. Ankieta konsultacji wraz z listem przewodnim Prezesa GUS została również skierowana bezpośrednio do kluczowych odbiorców, którzy wykorzystują dane statystyczne do realizacji swoich zadań statutowych (w szczególności do organów administracji publicznej oraz ośrodków naukowo-badawczych). Wyniki konsultacji zostały przedstawione w raporcie ogólnym oraz 11 raportach tematycznych.

Raport ogólny z konsultacji społecznych – NSP 2021

Raporty tematyczne z konsultacji społecznych – NSP 2021