Gmina Czerwińsk

Gmina Czerwińsk nad Wisłą jest gminą wiejską, położoną w południowej części powiatu płońskiego w województwie mazowieckim. Jej powierzchnia wynosi niewiele ponad 146 km².

Miejscowość, od której pochodzi nazwa gminy, położona jest ok. 60 km od Warszawy i 40 km od Płocka. O malowniczym charakterze gminy decyduje w dużej mierze rzeka Wisła, która stanowi jej południową granicę. Dzięki współpracy władz gminy z miejscowymi organizacjami pozarządowymi zrealizowano projekty mające na celu aktywizację lokalnej społeczności, promowanie bogatej historii Czerwińska nad Wisłą, a także odtwarzanie kulturowego dziedzictwa miejscowości.

Sieć osadnicza jest bardzo rozproszona, o czym świadczy stosunkowo duża liczba sołectw (37) i niska gęstość zaludnienia. Na 1 km² przypada 54 mieszkańców i jest to wskaźnik trzykrotnie niższy niż w przypadku całego województwa mazowieckiego. Siedziba gminy 1 stycznia 2020 r. odzyska prawa miejskie utracone pod koniec XIX wieku. Jest to główny ośrodek edukacji oraz życia społecznego i kulturalnego mieszkańców, których liczba nie przekracza 8 tys. osób.

Struktura wieku mieszkańców jest bardzo podobna do średniej krajowej. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym nieznacznie przewyższa liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. Procesy demograficzne w gminie również nie odbiegają od tendencji w regionie. Obserwowany jest powolny ubytek mieszkańców będący wynikiem ujemnego salda migracji i małej liczby urodzeń.

Gmina Czerwińsk nad Wisłą to w większości tereny rolnicze. Powierzchnia użytków rolnych ogółem wynosi ponad 12 tys. ha. Od kilkunastu lat rolnicy koncentrują się na uprawie owoców miękkich. Uprawy truskawek i malin w gminie stanowią niemal 60% wszystkich upraw tego rodzaju w powiecie płońskim. Największy areał plantacji truskawek jest w Chociszewie, Garwolewie i Goławinie. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie firmy rodzinne.

Aktualne dane statystyczne dotyczące gminy Czerwińsk nad Wisłą można znaleźć w Statystycznym Vademecum Samorządowca oraz w Banku Danych Lokalnych.