Jak mam ustalić relacje rodzinne w przypadku osoby, która była zameldowana, ale nie mieszkała w mieszkaniu, bo od roku przebywa za granicą?

Osobie takiej należy ustalić relacje rodzinne tak, jak dla wszystkich pozostałych osób mieszkających w mieszkaniu wskazując spośród osób dostępnych na odpowiednich listach rozwijalnych ojca, matkę i współmałżonka/partnera.