Po rozwodzie mamy z byłym mężem ustaloną opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Córka dwa tygodnie mieszka u mnie, dwa tygodnie u ojca. Pod jakim adresem należy ją spisać?

Adresem zamieszkania dla dziecka będzie adresem tego mieszkania, w którym obecnie spędza ono większość czasu. Jeśli czas przebywania z każdym z rodziców jest identyczny, adresem zamieszkania będzie adres tego rodzica, z którym dziecko przebywało 31.03.2021 r.