Mój syn mieszka w bursie szkolnej, ponieważ jego szkoła znajduje się daleko od domu. Gdzie ma się spisać?

Syn powinien zostać spisany przez Panią, powinna go Pani dopisać do listy osób w mieszkaniu. Jeśli uczeń w roku szkolnym mieszka poza domem rodzinnym, powinien być spisany w domu rodzinnym.