OSOBY NIEMIESZKAJĄCE W SWOIM MIEJSCU ZAMELDOWANIA

Load More

Powinna się Pani spisać w Warszawie, czyli tu, gdzie mieszka Pani w czasie trwania studiów.

Load More

Jeśli przebywa Pan/Pani w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, takim jak np. schronisko czy noclegownia, zostanie Pan/i spisany/a przez osobę zarządzającą tym obiektem.

Powinien/powinna Pan/i także sam dokonać spisu. W tym celu musi Pan/i udać się do urzędu gminy, gdzie wskażą Panu/i pomieszczenie ze stanowiskiem komputerowym z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym dokonanie spisu a osoba specjalnie przeszkolona zapewni Panu niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej.

Może Pan/i również zadzwonić na infolinię spisową i zgłosić chęć udziału w spisie, wówczas zostanie Pan/i spisany/a.

A jeśli Pan/i posiada telefon to wówczas może zadzwonić do Pana/i rachmistrz spisowy i dokonać spisu.

Load More

Nie należy podawać adresów domów letniskowych przeznaczonych zwykle do wypoczynku i rekreacji lub sezonowego przebywania, chyba że dany adres jest jedynym miejscem zamieszkania z powodu utraty dachu nad głową lub innej przyczyny. Zatem powinien/powinna Pan/i podać adres zamieszkania, pod którym Pan/i faktycznie mieszka.

Load More

Należy wybrać odpowiedź „innym niż mieszkanie pomieszczeniu…”. Jako adres pomieszczenia należy wykazać adres budynku, który spłonął.

Load More

W opisanej w pytaniu sytuacji, należy wybrać:

a. miejscowość (wystarczy wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać miejscowość na liście);
b. ulicę (jeśli w adresie nie ma ulicy, należy zaznaczyć opcję „adres bez nazwy ulicy”);
c. nr domu (w przypadku braku numeru na liście zaznaczyć pozycję „numeru budynku nie ma na liście” i podać właściwy numer lub zaznaczyć „budynek nie ma nadanego numeru”, a następnie podać numer budynku sąsiadującego (tzn. znajdującego się w odległości do 1 km) lub numer działki ewidencyjnej).

Load More

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi ustalania miejsca zamieszkania, osoby pracujące i mieszkające poza swoim stałym miejscem zamieszkania, niezależnie od tego czy będzie to barak, czy mieszkanie, jeżeli regularnie wracają do stałego miejsca zamieszkania, którym jest np. dom rodzinny i ma to miejsce więcej niż dwa razy w miesiącu, jako adres zamieszkania w momencie spisu powinni wskazać adres stałego miejsca zamieszkania.

Load More