Czy robotnicy budowlani, którzy przez długi czas budowy mieszkają w baraku, w odpowiedzi wskazują ten barak czy faktyczne miejsce zamieszkania tzn. mieszkanie/dom?

Zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi ustalania miejsca zamieszkania, osoby pracujące i mieszkające poza swoim stałym miejscem zamieszkania, niezależnie od tego czy będzie to barak, czy mieszkanie, jeżeli regularnie wracają do stałego miejsca zamieszkania, którym jest np. dom rodzinny i ma to miejsce więcej niż dwa razy w miesiącu, jako adres zamieszkania w momencie spisu powinni wskazać adres stałego miejsca zamieszkania.