Jeżeli mieszkam w kamperze, jaki mam podać adres?

W opisanej w pytaniu sytuacji, należy wybrać:

a. miejscowość (wystarczy wpisać przynajmniej 3 znaki, aby wyszukać miejscowość na liście);
b. ulicę (jeśli w adresie nie ma ulicy, należy zaznaczyć opcję „adres bez nazwy ulicy”);
c. nr domu (w przypadku braku numeru na liście zaznaczyć pozycję „numeru budynku nie ma na liście” i podać właściwy numer lub zaznaczyć „budynek nie ma nadanego numeru”, a następnie podać numer budynku sąsiadującego (tzn. znajdującego się w odległości do 1 km) lub numer działki ewidencyjnej).