Wynajmuję mieszkanie za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w wynajmie i nie posiadam żadnej wiedzy o osobach zameldowanych pod adresem wynajmowanego mieszkania. Od sąsiadów wiem, że właścicielka posiada jeszcze 2 mieszkania na osiedlu i mieszka za granicą, jednak nic o niej nie wiem. Którą odpowiedź powinnam zaznaczyć w pytaniu ,,Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały i przebywały za granicą”?