Wykładam na uczelni wyższej i jednocześnie pracuję w instytucie naukowym. Jaki mam wskazać zawód, wykładowcy czy też naukowca?

Należy wskazać zawód wykonywany w pracy głównej, czyli ten, którego wykonywanie zajmuje więcej czasu. Jeśli zajęcia na uczelni zajmują więcej czasu, wówczas należy wybrać zawód „nauczyciel akademicki”. Natomiast jeśli praca naukowa w instytucie przeważa pod względem poświęcanego na nią czasu, należy wybrać nazwę zawodu związaną ze specjalizacją naukową np. „chemik”, „specjalista nauk o ziemi (np. geofizyk, geograf, geolog)”, „matematyk / aktuariusz / statystyk”, „botanik / mykolog / ornitolog / paleobiolog / zoolog” itd. lub pozycję „naukowiec dydaktyk”. Informacja o lokalizacji miejsca wykonywania pracy w połączeniu z informacją o miejscu zamieszkania dostarczy danych niezbędnych do planowania zmian w transporcie lub inwestycjach lokalnych na potrzeby poprawy komfortu dojazdów do pracy.