W jaki sposób ma odpowiedzieć na pytanie o wyznanie osoba niewierząca, ateista lub agnostyk?

Jeśli respondent jest osobą niewierzącą, ateistą lub agnostykiem powinien wziąć pod uwagę fakt, że w spisie nie zadaje się pytania o stosunek do wiary, tzn. wiarę lub niewiarę, lecz o przynależność lub nieprzynależenie do wyznania, i odnotować swoją sytuację, np. jako brak przynależności do wyznania (bezwyznaniowość) – zaznaczając odpowiedź „nie należę do żadnego wyznania”.