Ukończyłam studia licencjackie, mam absolutorium i wyznaczoną datę obrony, która wypada po 31 marca 2021 r., jaki poziom wykształcenia powinnam zaznaczyć?

Należy zaznaczyć poziom wykształcenia zgodnie z wcześniej ukończonym etapem nauki, np. średnie lub policealne – jeśli był ukończony taki stopień kształcenia.