RELACJE RODZINNE

Dla każdej z osób proszę wskazać rodziców (także adopcyjnych) oraz małżonka (lub partnera/partnerkę).

  • Współmałżonek/partner (lista osób do wskazania współmałżonka/partnera/partnerki)
  • Ojciec (lista osób do wskazania ojca)
  • Matka (lista osób do wskazania matki)