Pracuję za granicą, ale moja rodzina (żona i dziecko) mieszkają w Polsce. Ze względów finansowych do domu przyjeżdżam tylko na święta. Gdzie mam się spisać?

Z uwagi na to, że przyjeżdża Pan sporadycznie (rzadziej niż co najmniej dwa razy w miesiącu) do Polski, powinien Pan wskazać, że 31 marca 2021 r. mieszkał Pan za granicą.