Pochodzę z Ukrainy, a do Polski przyjechałam w związku z pracą opiekunki. Czy mogę zaznaczyć w ankiecie, że mieszkam w Polsce tylko czasowo?

Tak, powinna Pani odpowiedzieć zgodnie z własnym odczuciem. Jeśli czuje Pani, że stałe miejsce zamieszkania jest za granicą, na Ukrainie, proszę zaznaczyć w pytaniu dotyczącym charakteru zamieszkania w Polsce odpowiedź „czasowym”.