Mój współlokator jest studentem z Nigerii. Chcę dopisać go do mieszkania, ale on nie ma numeru PESEL. Co w tej sytuacji?