Jeżeli w moim domu rozmawiamy po polsku, ale również po rosyjsku i ukraińsku, czy będę miał możliwość wskazać w pytaniu o język używany w domu język polski i jednocześnie oba języki niepolskie?

Tak. Przy wyborze odpowiedzi „polskim i innym(i) niż polski” istnieje możliwość wskazania dwóch języków niepolskich – poprzez wybory na dwóch rozwijanych słownikach języków (drugi słownik aktywuje się po dokonaniu wyboru w pierwszym słowniku).