Jeżeli posiadam zabudowany balkon, czy zaliczam go do powierzchni użytkowej mieszkania?