Jeżeli korzystam z kilku rodzajów paliw, to który z nich należy wykazać jako odpowiedź w pytaniu o przeważający rodzaj paliwa lub źródła energii stosowanej do ogrzewania mieszkania?

Jeżeli mieszkańcy stosują więcej niż jeden rodzaj paliwa bądź energii należy ustalić przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden symbol. Nie należy brać pod uwagę paliw/energii wykorzystywanych do ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewania mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).