Jeżeli korzystam z dwóch sposobów ogrzewania, to które z nich powinno zostać wykazane w pytaniu o główny sposób ogrzewania mieszkania?

Jeżeli mieszkańcy stosują kilka sposobów ogrzewania należy ustalić sposób przeważający, tj. obejmujący większą powierzchnię mieszkania lub stosowany przez dłuższy okres grzewczy i zaznaczyć tylko jeden. Nie należy brać pod uwagę ogrzewania uzupełniającego (np. dogrzewanie mieszkania termowentylatorem bądź innym ogrzewaniem przenośnym).