Jeżeli budynek zrekonstruowano po całkowitym zniszczeniu, to który rok powinienem być wykazany jako rok oddania budynku do użytku?

Należy przyjąć rok zakończenia rekonstrukcji np. jeżeli dom został wybudowany w 1960 r. natomiast w 1991 r. uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru a w 1992 r. został zrekonstruowany – należy wprowadzić 1992.