Jestem rolnikiem. Mam pola w dwóch gminach. Co mam podać, jako miejsce pracy?

Rolnik prowadzący własne gospodarstwo indywidualne (np. z gruntami położonymi w więcej niż jednej gminie) powinien podać jako lokalizację miejsca pracy adres siedziby gospodarstwa, to jest siedliska gospodarstwa (budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze i urządzenia służące produkcji rolniczej, a w przypadku braku budynków, największa część gospodarstwa rolnego). Siedziba gospodarstwa nie zawsze jest taka sama jak miejsce zamieszkania rolnika – rolnik mieszkający w innym miejscu niż znajduje się jego gospodarstwo, podaje adres siedziby gospodarstwa rolnego.