Jeśli mam podwójną tożsamość narodową – żydowską i polską, czy będę mógł określić swoją narodowość np. jako żydowsko-polską?

Do wyrażania podwójnych identyfikacji etnicznych służą  dwa pytania etniczne: 1) „Jaka jest Pana(i) narodowość?” oraz 2) „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”. Zakłada się jednak, że odpowiadając na każde z nich można wskazać tylko jedną identyfikację. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kolejność wymieniania identyfikacji, w odpowiedzi na pierwsze pytanie należałoby wskazać narodowość żydowską, a na drugie – polską.