Jak liczyć powierzchnię mieszkania w przypadku skośnego dachu?

Należy zaliczać powierzchnię pokoi, kuchni i innych pomieszczeń w mieszkaniu o wysokości:
• równej lub większej niż 2,20 m – w 100%,
• równej lub większej niż 1,40 lecz mniejszej niż 2,20 m – w 50%,
• mniejszej niż 1,40 m – pomijać całkowicie.