Gdy do istniejącego już budynku dobudowano dodatkowe pomieszczenie, to jaką odpowiedź należy podać w pytaniu o rok oddania budynku do użytku?

W takim przypadku należy przyjąć rok wybudowania podstawowej części budynku, a nie rok, w którym nastąpiła dobudowa lub nadbudowa np. jeżeli budynek został oddany do użytku w 1995 r., ale w 2012 r. nadbudowano piętro – należy wprowadzić 1995.