Czy w odniesieniu do niemowląt również trzeba udzielać odpowiedzi na pytanie o język używany w domu?