Czy ukończone studia MBA zalicza się do poziomu wykształcenia wyższego z tytułem magistra, magistra inżyniera lub różnorzędnym?

Studiów MBA (Master of Business Administration) nie zalicza się do żadnego poziomu wykształcenia, ponieważ są to studia uzupełniające/podyplomowe. Należy wskazać wykształcenie zgodne z wcześniej ukończonym etapem nauki, np. wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym.