Czy jeśli komórka lokatorska jest częścią składową mieszkania czy również jest ona ujmowana w łącznej powierzchni użytkowej mieszkania?

Żadnego z pomieszczeń, do którego prowadzi osobne wejście nie wliczamy do powierzchni użytkowej. Jednakże, jeżeli pomieszczenie znajduje się w jego obrębie należy wliczyć je do powierzchni mieszkania.