Co zrobić jeśli po wpisaniu paru liter nie widzę swojego zawodu na liście?

Jeśli  na wyświetlonej liście nie występuje nazwa wyszukiwanego zawodu, należy wpisać więcej liter z nazwy zawodu lub zmienić wpisywaną frazę używając innej, zbliżonej nazwy zawodu lub fragmentu drugiego słowa z nazwy. Należy przy tym pamiętać o poprawnej pisowni wpisywanego słowa. Jeśli pomimo to nie można znaleźć odpowiedniego zawodu należy wpisać „inny zawód” i wskazać jedną z dziesięciu grup zawodów lub wybrać pozycję „inny zawód; nie wiem” i w polu tekstowym wpisać nazwę zawodu.