Co powinnam zaznaczyć w pytaniu dotyczącym własności mieszkania, jeżeli posiadam własnościowe prawo do lokalu i uzyskałam wpis do księgi wieczystej?

Jeżeli posiada Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w pytaniu o własność mieszkania należy wybrać: spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe). W tym przypadku fakt wpisu do ksiąg wieczystych nie ma znaczenia.