Udostępniliśmy tablice z ostatecznymi danymi w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego

28 września 2023 r. zostały opublikowane tablice publikacyjne z ostatecznymi danymi NSP 2021 w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego. Dane dostępne są w na stronie stat.gov.pl w zakładce „Obszary tematyczne/Spisy powszechne”.

Zakres publikowanych danych: LUDNOŚĆ WEDŁUG RODZAJU I KOLEJNOŚCI IDENTYFIKACJI NARODOWO-ETNICZNYCH, LUDNOŚĆ WEDŁUG RODZAJU I LICZBY JĘZYKÓW UŻYWANYCH W DOMU, LUDNOŚĆ WEDŁUG PRZYNALEŻNOŚCI DO WYZNANIA RELIGIJNEGO
Podział: Polska, województwa

Analizy w obrębie tego obszaru tematycznego oraz bardziej szczegółowe zestawienia wyników wraz z informacjami z zakresu metodologii opracowania danych zostaną zaprezentowane w publikacji pn. Stan i struktura demogra¬ficzno–społeczna i ekonomicz¬na ludności Polski w świetle wyników NSP 2021, która ukaże się 27 listopada 2023 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html