Opublikowaliśmy informację sygnalną „Migracje zagraniczne na pobyt czasowy – wyniki NSP 2021”

31 sierpnia 2023 r. została opublikowana informacja sygnalna zawierająca ostateczne wyniki spisu powszechnego w 2021 r. „Migracje zagraniczne na pobyt czasowy – wyniki NSP 2021” .

Imigrantów przebywających czasowo w Polsce odnotowano 1 433 779, przy czym 73,1% z nich przebywało w miastach, a ponad 60% imigrantów nie przekroczyło 40-ego roku życia. Najwięcej imigrantów przybyło z Ukrainy (prawie 64%), dalej z Białorusi (4%) i na trzecim miejscu znalazła się Mołdawia (2%). Ponad 55% imigrantów przebywało na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Poza Polską czasowo przebywało w momencie spisu 1 447 386 osób mających stałem miejsce zamieszkania w kraju. Blisko 92% z nich przebywało za granicą 12 miesięcy i dłużej, a 8% do 12 miesięcy. Większość osób (61%) przebywających czasowo za granicą pochodziła z miast. Najwięcej osób przebywało w krajach europejskich (79,1%), ale też warto podkreślić, że Polacy przebywali na wszystkich kontynentach. W Wielkiej Brytanii, czasowo przebywało 25,9% wszystkich polskich emigrantów, w Niemczech 22,1%, a w Holandii 6,7%.

Zachęcamy również do zapoznania się z aneksem do publikacji „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ocena jakości danych” .

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html