Dane z Narodowego Spisu Powszechnego w Banku Danych Lokalnych

Wynikowe dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkać 2021 udostępniamy w formie informacji sygnalnych, publikacji oraz w Banku Danych Lokalnych (BDL). Znajdują się one w zakładce DANE - NARODOWE SPISY POWSZECHNE: GUS - Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl).

Dane udostępniane w BDL umożliwiają prowadzenie precyzyjnych analiz i prognoz, które mogą być wykorzystywane do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących wszystkich mieszkańców Polski.

Dane w BDL są publikowane w różnych agregacjach, m.in. gminy, powiatu lub makroregionu. Dostępność danych na poziomie lokalnym umożliwia mieszkańcom i instytucjom uczestniczenie w procesie analizy i wykorzystania danych do tworzenia kompleksowych rozwiązań uwzględniających różnorodność potrzeb i realiów lokalnych społeczności.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html