Udostępniamy informację sygnalną „Wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych”

11 kwietnia 2023 r. została upowszechniona kolejna publikacja zawierająca dane z NSP 2021 „Wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie struktury narodowo-etnicznej oraz języka kontaktów domowych” .

W spisie powszechnym w 2021 r. podobnie jak w 2011 r., przynależność narodowa i etniczna była określana w drodze swobodnej deklaracji spisywanych osób, przy umożliwieniu im wyrażenia złożonych deklaracji narodowościowych (identyfikacja pierwsza i identyfikacja druga). Najliczniejszą identyfikacją narodowościową odnotowaną w spisie wśród ogółu mieszkańców Polski była identyfikacja polska – 97,7% , inna niż polska 3,5%. Deklaracje śląskie i kaszubskie były najliczniej reprezentowane wśród deklaracji narodowo-etnicznych. Deklaracji śląskich w stosunku do identyfikacji innych niż polska było 43,7%, a kaszubskich 13,2%.

Podczas spisu w 2021 r. podobnie jak w 2011 r. osoby spisywane miały możliwość wymienienia dwóch języków niepolskich w kontaktach domowych, niezależnie od tego, czy były używane z językiem polskim czy nie. Używanie języka polskiego zadeklarowało 98,4% ogółu ludności, a większość z tego – 94,3% posługuje się nim jako jedynym. Językiem angielskim w kontaktach domowych posługuje się 1,9% osób spisywanych, a śląskim 1,2%.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html