Udostępniliśmy publikację „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ocena jakości danych”

Miło nam poinformować, że jest już dostępna publikacja dot. wyników NSP 2021 „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Ocena jakości danych”.

Dane uzyskane podczas spisu ludności i mieszkań stanowią podstawę do podejmowania niezliczonych kluczowych decyzji w zakresie programowania (planowania) społeczno-gospodarczego pomiędzy kolejnymi spisami zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ze względu na znaczenie spisu, stawiane są często pytania co do jakości otrzymanych wyników, od których w znacznym stopniu zależy ich przydatność (użyteczność) w różnych zastosowaniach. Dane są najbardziej użyteczne wówczas gdy mają wysoką jakość. Dlatego też ocena spisu ludności i mieszkań jest kluczowa przede wszystkim w celu wzmacniania zaufania użytkowników do udostępnianych wyników. W publikacji „Ocena jakości danych” skoncentrowano się na dokonaniu oceny jakości wyników NSP 2021.

Niniejsza publikacja stanowi komplementarną część wydanej w styczniu 2022 r. publikacji: „Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i Organizacja badania” , w której przedstawiono kluczowe aspekty dotyczące realizacji spisu ludności i mieszkań w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych konsultacji społecznych, metod realizacji spisu, wykorzystanych źródeł danych, systemów informatycznych oraz aplikacji wspierających realizację badania.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/