Udostępniliśmy informację sygnalną „Rodziny – wyniki wstępne NSP 2021”

Miło nam poinformować, że jest już dostępna informacja sygnalna z danymi z NSP 2021 „Rodziny – wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Opracowanie zawiera prezentację wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w zakresie liczby i struktury rodzin według biologicznych typów. Dodatkowo dla szerszej charakterystyki podane zostały informacje o gospodarstwach domowych. Prezentowane informacje zostały opracowane w oparciu o ludność według definicji krajowej.

Ludność według definicji krajowej – stali mieszkańcy Polski - w tym osoby, które przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale zachowały stałe zameldowanie w Polsce. Do ludności nie są natomiast zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo.

Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba rodzin w Polsce wyniosła 10 159,3 tys. i w ciągu dekady zmniejszyła się o 813,2 tys. tj. o 7,4%

W okresie międzyspisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast – w 2021 r. odnotowano spadek o 824,4 tys. (ponad 12%). Natomiast na wsi odnotowano niewielki wzrost liczby rodzin - nieco ponad 11 tys. (0,3%). Obserwowane w ostatnim spisie zwiększenie się liczby rodzin na wsi w stosunku do liczby rodzin z miast jest konsekwencją postępującego kierunku przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/