Sprawdź, jakie informacje wynikowe z NSP2021 dotychczas opublikowaliśmy

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:

- informacja sygnalna opublikowana 27 stycznia 2022 r. Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
- raport metodologiczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania
- zapis konferencji inaugurującej III Kongres Demograficzny Ogłoszenie pierwszych wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (konferencja odbyła się 27.01.2022 r.)
- informacja sygnalna opublikowana 26 kwietnia 2022 r. NSP 2021. Wyniki wstępne
- raport metodologiczny opublikowany 23 maja 2022 r. Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021
- informacja sygnalna opublikowana 31 maja 2022 r. Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021
- informacja sygnalna opublikowana 30 czerwca 2022 r. Wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techniczne - wyniki wstępne NSP 2021
- informacja sygnalna opublikowana 29 lipca 2022 r. Status osób na rynku pracy - wyniki wstępne NSP 2021
- informacja sygnalna opublikowana 20 września 2022 r. Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin
- informacja sygnalna opublikowana 21 grudnia 2022 r. Ludność rezydująca - informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Informacje dot. wyników NSP 2021 aktualizowane są również na bieżąco w Banku Danych Lokalnych GUS, kategoria NARODOWE SPISY POWSZECHNE, grupy NSP 2021: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start .

Ramowy harmonogram udostępniania danych z Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 jest opublikowany na stronie: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/