Poznaj dane z NSP 2021 charakteryzujące gospodarstwa domowe, rodziny i ludność wchodzącą w ich skład „Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021”

18.12.2023 r. zostało udostępnione opracowanie zawierające wyniki NSP 2021 w zakresie liczby, wielkości oraz składu pokoleniowego gospodarstw domowych „Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021”.

Czytelnicy znajdą również w publikacji informacje o liczbie i typach rodzin oraz rodzin z dziećmi, w tym dzieci do lat 24 na utrzymaniu. Oprócz tablic wynikowych publikację uzupełniają mapy i wykresy. Użytkownicy danych statystycznych analizujący dane spisowe zawodowo lub zgodnie z zainteresowaniami, korzystając z przekrojów terytorialnych zyskają wartościowy materiał porównawczy.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html