Jest już dostępna publikacja Wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techniczne – wyniki wstępne NSP 2021

Miło nam poinformować, że jest już dostępna publikacja z danymi z NSP 2021 Wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techniczne – wyniki wstępne NSP 2021.

Publikacja zawiera wyniki wstępne NSP 2021 obejmujące wyposażenie mieszkań w wodociąg, ustęp, łazienkę, centralne ogrzewanie i gaz z sieci oraz budynków w wodociąg, kanalizację, centralne ogrzewanie i gaz z sieci. Dane prezentowane są w tablicach umożliwiających porównanie wyników spisów w latach 2011 i 2021.

W przekrojach wojewódzkich przedstawiono dane z NSP 2021 dla mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie, ustęp, wodociąg, łazienkę i gaz z sieci oraz dla budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie, kanalizację, wodociąg i gaz z sieci.

Analizując wyniki wstępne NSP 2021 w porównaniu z NSP 2011 można stwierdzić, że pomiędzy spisami zwiększyła się liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne rodzaje instalacji. Fakt ten wiąże się to efektami inwestycji gmin, remontami podnoszącymi standard najstarszych zasobów jak również ze znaczną liczbą dobrze wyposażonych, oddawanych do użytku mieszkań i budynków.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/