Udostępniamy publikację prezentującą wyniki NSP 2021 „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021-wersja uaktualniona”

29.02.2024 r. została udostępniona publikacja prezentująca zaktualizowane dane zebrane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 „Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021-wersja uaktualniona” .

Bieżące wydanie publikacji związane jest z aktualizacją danych o poziomie wykształcenia i jest wynikiem ustalenia poziomu wykształcenia dla osób, dla których wcześniej nie został on przypisany. W związku z tym możliwe było precyzyjniejsze wyliczenie struktury wykształcenia jak również wskaźników związanych z rynkiem pracy dla znacząco większej grupy osób. Dzięki temu nastąpiła poprawa jakości danych i ustalenie poziomu wykształcenia dla 711,1 tys. osób, które pierwotnie miały nieustalony poziom wykształcenia (ich liczba zmniejszyła się z 1021,9 tys. do 310,8 tys.). W przypadku pracujących liczba osób o nieustalonym poziomie wykształcenia zmniejszyła się z 582,1 tys. do 191,3 tys. (spadek o 67,1%), liczba bezrobotnych z 2,8 tys. do 1,1 tys. (spadek o 60,7%), a biernych zawodowo z 437,1 tys. do 118,4 tys. (spadek o 72,9%).

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html