Kolejna publikacja zawierająca wyniki NSP 2021 jest już dostępna! O zasobach mieszkaniowych czytaj w „Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”

31.01.2024 r. udostępniliśmy publikację prezentującą wyniki NSP 2021, obejmujące szereg informacji o budynkach i mieszkaniach oraz ich wyposażeniu „Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” .

W publikacji zamieszczono dane ze spisów 2011 i 2021 pozwalające na obserwację zmian zachodzących w tym ważnym obszarze dla funkcjonowania społeczeństwa. Prezentowane są dane nt. liczby budynków według ich rodzaju, wielkości i wieku, z ujęciem zlokalizowanych w nich zasobów mieszkaniowych, a także liczebności mieszkań (szczególnie zamieszkanych), m. in. wg podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedmiotem opracowania jest również wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje techniczno-sanitarne. Wyniki dostępne są dla kraju ogółem, województw, miast i wsi.

Ramowy harmonogram udostępniania informacji wynikowych z Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 dostępny jest na stronie:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP2021:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html