Konferencja prasowa Prezesa GUS „Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin.”

20.09.2022 r. o godz. 11:00 rozpocznie się konferencja prasowa Prezesa GUS, na której zostaną zaprezentowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dane zostaną zaprezentowane w uwzględnieniem podziału na województwa, powiaty i gminy i obejmować będą:

1. Liczbę ludności według płci i wieku:
- Liczbę ludności Polski w dniu 31 marca 2021 r. w porównaniu z NSP 2011
- Ludność w miastach oraz na wsi w latach 2011 i 2021
- Ludność według województw w latach 2011 i 2021
- Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej według województw w latach 2011 i 2021
- Ludność według płci i wieku w latach 2011 i 2021
- Gminy o ubytku i przyroście ludności
- Gminy z odsetkiem ludności w wieku 65 lat i więcej
2. Liczbę budynków i mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r. Dotychczas opublikowane informacje oraz harmonogram publikacji wyników spisowych dostępne są na stronie: https://bit.ly/3LeeJDV.

Spis powszechny to największe badanie statystyczne realizowane przez statystykę publiczną co 10 lat, dostarczające użytkownikom instytucjonalnym jak i pozainstytucjonalnym prowadzącym indywidualne analizy, danych o strukturze społeczno-demograficznej kraju oraz o budynkach i mieszkaniach. Spisowy zasób informacyjny pozwala na obserwację rozwoju i zmian zachodzących w społeczeństwie i jego warunkach mieszkaniowych.

Konferencja Prezesa GUS będzie transmitowana na żywo na kanale Głównego Urzędu Statystycznego w serwisie YouTube: https://youtu.be/YpFBEbYKIx8