MIGRACJE A SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI – konferencja Rządowej Rady Ludnościowej

25 czerwca 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się konferencja pn. Migracje a sytuacja demograficzna Polski.

Celem konferencji była próba zidentyfikowania rzeczywistych problemów dotyczących sytuacji demograficznej i określenie możliwych działań na rzecz jej poprawy.

Na szczególne zainteresowanie zasługuje wystąpienie p. Doroty Szałtys – dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS. Jej wykład pn. Problematyka ludnościowa w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań zainicjowała debatę dotyczącą zbliżającego się spisu powszechnego, w kontekście zmian demograficznych, w tym problemów migracyjnych.

Konferencji Rządowej Rady Ludnościowej towarzyszyła wystawa 230 lat spisów ludności na ziemiach polskich przygotowana przez Główny Urząd Statystyczny i Centralną Bibliotekę Statystyczną. Wystawa prezentowała dzieje spisów powszechnych na ziemiach polskich – poczynając od spisu ludności połączonego ze spisem dymów (domów), przeprowadzonego na podstawie Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. Wystawa składała się z sekcji: publikacje związane ze spisami ludności, wystawa maszyn liczących, wystawa multimedialna.

Publikacje będące częścią wystawy 230 lat spisów ludności na ziemiach polskich pochodzą ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca. Jest to wybór prac na temat spisów przeprowadzanych na terenie kraju. Wśród prezentowanych zbiorów znalazły się publikacje zwierające wyniki spisów przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (począwszy od Pierwszego Powszechnego Spisu z 1921 r., aż po ostatni spis powszechny, przeprowadzony w roku 2011).

Wystawa maszyn liczących to ciekawy element pokazujący, jak w ciągu lat zmieniała się praca statystyków i jaki wpływ na statystykę miał rozwój technologii.

Wystawa multimedialna podzielona jest na trzy części. Pierwsza odnosi się do spisów prowadzonych w XIX wieku, druga do zrealizowanych w wieku XX, a ostatnia przedstawia historię najnowszą. Oprócz dokumentów, arkuszy spisowych i materiałów promocyjnych, na wystawie multimedialnej zostały zaprezentowane także informacje o stosowaniu i rozwoju technik obliczeniowych, a także maszyny liczące różnego typu.

Copyright © 2019 - 2020 Główny Urząd Statystyczny