Konferencja - 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce

18-19 marca 2019 roku w Łodzi, w hotelu Tobaco, odbyła się konferencja naukowa pt. „230 LAT STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE” . Organizatorem konferencji był Urząd Statystyczny w Łodzi, a współorganizatorami są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Termin konferencji nie był przypadkowy, gdyż to właśnie w marcu 1789 roku poseł hrabia Fryderyk Józef Moszyński zainicjował przeprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego spisu ludności na ziemiach polskich pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”.

Konferencja, śledząc historię, rozwój i osiągnięcia statystyki publicznej w zakresie spisów powszechnych, podejmowała próbę oceny procesu doskonalenia metod gromadzenia informacji oraz poszukiwania nowych źródeł danych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki – prof. Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Antoni Różalski.

Tematyka wydarzenia dotyczyła historii spisów powszechnych, osiągnieć statystyki publicznej w okresie po odzyskaniu niepodległości oraz osiągnięć i wyzwań statystyki publicznej w kontekście spisów w XXI w., zgodnie z hasłem przewodnim konferencji – „Od spisu ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Szczegółowa tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Historia spisów powszechnych:
  • staropolskie spisy ludności;
  • spisy organizowane przez władze kościelne;
  • Sejm 4-letni i jego rola w rozwoju statystyki publicznej.
 2. Statystyka publiczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego:
  • osiągniecia prekursorów statystyki publicznej;
  • towarzystwa i instytucje statystyczne;
  • powstanie GUS, rola polskich statystyków w tworzeniu instytucji statystycznych.
 3. Osiągnięcia i wyzwania statystyki publicznej w XXI w.:
  • nowe źródła danych w statystyce publicznej (administracyjne, pozaadministracyjne, Big Data, Data Science);
  • nowoczesne metody i narzędzia statystyczne, rozwój badań statystycznych;
  • nowe technologie w procesie badawczym;
  • Narodowy Spis Powszechny 2021 – innowacyjne rozwiązania;
  • wkład w rozwój statystyki międzynarodowej w XXI w. (bieżąca współpraca z Eurostatem w ramach opracowywania metodologii badań).

W konferencji wzięło udział ok. 110 osób, wygłoszonych zostało 24 referaty. Partnerem była Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, natomiast patronat medialny objęła TVP 3 Łódź.

Konferencji towarzyszyła wystawa „230 LAT SPISÓW LUDNOŚCI NA ZIEMIACH POLSKICH”.

Copyright © 2019 - 2020 Główny Urząd Statystyczny