Aktualności

Drugi Powszechny Spis Ludności, 9 grudnia 1931 r.

13 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dokładnie 9 grudnia 1931 r., przeprowadzono Drugi Powszechny Spis Ludności.

Spis przeprowadzono na podstawie ustawy z 14 października 1931 r. Ustawa ta określiła datę najbliższego spisu oraz potwierdziła, że spisy powszechne będą organizowane co 10 lat (kolejny wypadał w 1941 r, jednak nie odbył się z powodu wojny, zaś do kolejnego spisu - sumarycznego - doszło dopiero 14 II 1946 r.). Zakres spisu i organizację określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1931 r.

Organizacja, zasady prawne, obowiązki i zadania służb spisowych były kontynuacją rozwiązań z 1921 r., a zakres tematyczny w zasadzie był taki sam.

Podczas II powszechnego spisu ludności 1931 roku, podobnie jak w spisie 1921 roku, badano ludność ze względu na wyznanie i język ojczysty. W porównaniu z pierwszym spisem z 1921 r. wprowadzono kilka zmian w kwestionariuszu, m.in. usunięto pytanie o narodowość, a dodano pytanie o umiejętność czytania i pisania.

Nowinką w tym spisie była waga przywiązywana do zadań, obowiązków i kompetencji komisarzy spisowych (dzisiejszych rachmistrzów). Każdy komisarz otrzymywał imienną legitymację, co czyniło go „urzędnikiem państwowym na służbie”. Zbierane dane były objęte ścisłą tajemnicą statystyczną.

Służby spisu 1931 r. – podobnie jak my dzisiaj – przywiązywały ogromną wagę do popularyzacji spisu. Stąd też pojawiła się w obiegu znakomita ulotka „Co nam da drugi Powszechny Spis Ludności?” – umiejętne połączenie informacji o wynikach spisu 1921 r., objaśnień do spisu 1931 r. oraz promocji samej idei spisu powszechnego.

Pierwsze tymczasowe wyniki drugiego powszechnego spisu ludności 1931 r., GUS opublikował w broszurze z 5 kwietnia 1932 roku. Zawierała ona dane dotyczące liczby mieszkańców miast powyżej 10 000 w porównaniu ze spisem 1921 roku.

Podstawowe opracowanie po spisie powszechnym ludności w 1931 r. obejmowało zagadnienia mieszkań, gospodarstw domowych, ludności i stosunków zawodowych i zostało wydane dla wszystkich województw i największych miast ówczesnej Polski (Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Poznań i Łódź).

Ostateczne wyniki zostały opublikowane w serii publikacji „Statystyka Polski”. Zastosowano podział administracyjny na dzień 1 stycznia 1933 r. (dla województw centralnych i wschodnich) lub 1 sierpnia 1934 roku (dla pozostałych województw). Wydawanie serii rozpoczęto w 1936 roku, przerwał ją wybuch wojny.

39 tomów ze szczegółowymi wynikami spisu z 1931 r. jest obecnie dostępnych w Centralnej Bibliotece Statystycznej lub online – na stronie CBS – w formie plików pdf.

Dane obejmujące zagadnienia narodowości, języka, wyznania, edukacji, a także demograficzne i rynku pracy, zebrane podczas spisu w 1931 r. stanowią po dziś dzień bogaty materiał poznawczy.

Więcej o historii spisów przeczytasz na https://spis.gov.pl/o-spisie/historia-spisow.cshtml

Czytaj więcej...

Dziękujemy za udział w I spisie próbnym przed #NSP2021 !

Zakończył się pierwszy spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym 2021, który został przeprowadzony w dwóch gminach: Czerwińsk nad Wisłą oraz Sierakowice.

Cieszymy się, że informacja o spisie próbnym dotarła do prawie wszystkich mieszkańców obu gmin. Nie byłoby to możliwe bez pomocy i życzliwości wielu ludzi oraz lokalnych instytucji.

Za owocną współpracę serdecznie dziękujemy władzom gmin, w szczególności wójtom: Marcinowi Gortatowi oraz Tadeuszowi Kobieli. Pracownikom urzędów gmin i gminnych ośrodków kultury jesteśmy wdzięczni za otwartość i gotowość pomocy. Dyrektorom szkół dziękujemy za możliwość przeprowadzenia zajęć spisowych i pomoc w promocji spisu próbnego wśród uczniów i ich rodziców. Za wsparcie w nagłośnieniu informacji o spisie dziękujemy również mediom, policji i duchowieństwu.

Podziękowania za udział w spisie próbnym kierujemy też do wszystkich mieszkańców gmin – za ciepłe przyjęcie rachmistrzów i konstruktywne rozmowy z naszymi teleankieterami na infolinii. W szczególności dziękujemy osobom, które skorzystały z samospisu internetowego.

Przez najbliższe miesiące będziemy analizować wszystkie uwagi, Już wkrótce, w kwietniu 2020 r. odbędzie się drugi spis próbny przed spisem powszechnym. We wrześniu przyszłego roku startuje Powszechny Spis Rolny, zaś w kwietniu 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy! Liczymy na Was, bo liczy się każdy!

Czytaj więcej...

Kampania edukacyjna promująca Spis Próbny w gminie Czerwińsk nad Wisłą

Trwa akcja edukacyjna promująca Spis Próbny przed NSP 2021 wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w gminie Czerwińsk nad Wisłą. W dniu 10 października 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie odwiedził uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Dzięki życzliwości Dyrektora Zespołu mogliśmy przekazać uczniom naszą wiedzę o Spisie Próbnym, jego celach i metodach zbierania danych.

Podczas spotkania zaprezentowano również jak samodzielnie wypełnić formularz spisowy poprzez aplikację internetową. Samospis internetowy będzie podstawową metodą zbierania danych w zbliżającym się spisie powszechnym.

W trakcie zajęć przekazano uczestnikom okolicznościowe ulotki spisowe, zachęcające rodziców i znajomych do udziału w Spisie Próbnym.

Czytaj więcej...

Promujemy Spis Próbny wśród uczniów. Bo przecież „Liczy się każdy”

W dniach 7-8 października 2019 roku pracownicy Urzędu Statystycznego w Warszawie przeprowadzili serię spotkań z młodzieżą w gminie Czerwińsk nad Wisłą, gdzie odbywa się Spis Próbny przed NSP 2021.

Lekcja pod tytułem „Spisy powszechne, bo liczy się każdy” odbyła się w klasach VI – VIII szkół podstawowych w Chociszewie, Czerwińsku nad Wisłą, Goławinie i Grodźcu.

Zajęcia prezentują najważniejsze zagadnienia dotyczące spisów powszechnych. Uczniowie zostali zapoznani m.in. z założeniami spisu próbnego, celem jego przeprowadzenia, metodami zbierania danych, a także z historią spisów powszechnych. Sposób prowadzenia lekcji zachęcał do dyskusji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas lekcji zaprezentowano również, jak samodzielnie wypełnić formularz spisowy korzystając z internetowej aplikacji.

Zdobyta wiedza pozwoli uczniom czynnie uczestniczyć w samospisie internetowym realizowanym przez ich rodziców, który zarówno w spisie próbnym, jak i zbliżającym się spisie powszechnym, będzie podstawową metodą zbierania danych.

W ramach popularyzacji i promocji uczestnicy spotkań otrzymali materiały informacyjne i ulotki spisowe. W zajęciach uczestniczyło ponad 230 uczniów.

Czytaj więcej...

Briefing prasowy zainaugurował spis próbny w gminie Czerwińsk nad Wisłą!

– Samospis internetowy to najbezpieczniejsza, najszybsza i najwygodniejsza metoda spisowa – powiedziała Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie podczas briefingu prasowego w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Spotkanie dla prasy lokalnej zwołano w ostatni wtorek, 1 października 2019 r. z okazji rozpoczętego tego dnia spisu próbnego, który potrwa do końca miesiąca. Celem briefingu było przekazanie dziennikarzom najważniejszych informacji dotyczących pierwszego spisu próbnego przed NSP w 2021 r.

Obie instytucje zaangażowane w organizację przedsięwzięcia, czyli Urząd Statystyczny w Warszawie i Urząd Gminy, przedstawiły swoje działania w zakresie organizacji i przebiegu spisu.

Dyrektor Ajdyn omówiła cele, terminy oraz metody spisowe. Opowiedziała również o dwóch pozostałych metodach spisowych: wywiadzie telefonicznym i bezpośrednim. Poruszyła też ważną kwestię, jaką są sposoby weryfikacji tożsamości rachmistrzów spisowych.

Marcin Gortat, Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zrelacjonował z kolei działania podjęte przez Urząd Gminy w zakresie przeprowadzenia spisu próbnego na terenie podległej mu jednostki samorządu terytorialnego.

– Z myślą o osobach, które nie posiadają komputera z Internetem, przygotowaliśmy specjalne stanowiska dostępowe w Urzędzie Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w czterech gminnych szkołach podstawowych – poinformował wójt.

Dodał, że w szkołach odbędą się też zajęcia promujące spis próbny wśród młodzieży. Edukacja spisowa w placówkach edukacyjnych ma sens, gdyż – jak wyjaśnił Marcin Gortat – młodzi ludzie za kilka lat, gdy osiągną pełnoletność, a wtedy sami będą zobowiązani do udziału w spisie powszechnym. Obecnie zaś mogą zachęcić do tego swoich rodziców, starsze rodzeństwo czy dziadków.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie I spisu próbnego w gminie Sierakowice

25 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli GUS i Urzędu Statystycznego w Gdańsku z władzami gminy Sierakowice (woj. pomorskie) w celu omówienia organizacji pierwszego spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Tadeusz Kobiela ze swoim zastępcą Zbigniewem Fularczykiem, a także sołtysi wsi położonych na terenie gminy Sierakowice, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy szkół, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Sierakowicach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego. Statystykę publiczną reprezentowali: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku Jerzy Auksztol z pracownikami urzędu oraz osoby reprezentujące Główny Urząd Statystyczny: dyrekcja Departamentu Badań Demograficznych, naczelnik Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów i dyrekcja Departamentu Edukacji i Komunikacji.

Poruszono następujące kwestie:

  • sprawy organizacyjne,
  • zaangażowanie gminy w prace przygotowawcze,
  • działania promujące pierwszy spis próbny.

W celu przetestowania przyjętych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych, technicznych oraz popularyzacyjnych przed właściwym spisem powszechnym, zgodnie z zapisami ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., zaplanowano przeprowadzenie dwóch spisów próbnych.

Jako druga do spisu próbnego została wytypowana Gmina Czerwińsk nad Wisłą w woj. mazowieckim, z której władzami delegacja GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie spotkała się 4 września br.

Czytaj więcej...

Pierwszy spis próbny

Pierwszy spis próbny będzie trwać od 1 do 31 października 2019 r. Zostanie przeprowadzony w dwóch gminach w Polsce, w gminie Sierakowice w województwie pomorskim oraz gminie Czerwińsk nad Wisłą w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej...

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3670_u/$file/3670_u.pdf
Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Spis powszechny to badanie przeprowadzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym i samorządowym, instytucjom naukowymi badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym pełnych informacji opisujących stan i strukturę społeczno-demograficzną kraju.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika z zobowiązań międzynarodowych. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14), ustanawia wspólne zasady dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej dotyczące dostarczania danych na temat ludności i mieszkań. Dla celów porównawczych każde z państw członkowskich jest obowiązane do dostarczenia, co dziesięć lat, w tym samym czasie wyczerpujących danych objętych tematami spisu. Rozporządzenie określa również zakres informacji pozyskiwanych w spisach, jak również formy i zakres informacji wynikowych.

Dane od respondentów przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji. Ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek przeprowadzenia samospisu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 16 maja 2021 r. Osobom fizycznym nieposiadającym technicznych możliwości umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy. Uzupełnieniem samospisu będą wywiady telefoniczne przeprowadzane przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Narodowy spis powszechny obejmuje:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zebrane dane będą objęte bezwzględną tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Osoby wykonujące prace spisowe będą obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i będą mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w ustawie. Dane osobowe uzyskane podczas prac spisowych będą dostępne tylko i wyłącznie dla określonego kręgu osób, w związku z wykonywaniem przez nie prac spisowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2, czyli przepisów odnoszących się do funkcjonowania Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych w zakresie wykonywania zadań związanych z narodowym spisem powszechnym, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Spotkanie ws. I spisu próbnego w gm. Czerwińsk nad Wisłą

4 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie z władzami gminy Czerwińsk nad Wisłą w celu omówienia organizacji pierwszego spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 r.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Czerwińsk Nad Wisłą, Marcin Gortat. Statystykę publiczną reprezentowali: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie Zofia Kozłowska, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Agnieszka Ajdyn, dyrekcja Departamentu Badań Demograficznych, naczelnik Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów oraz dyrekcja Departamentu Edukacji i Komunikacji.

Poruszono następujące kwestie:

  • sprawy organizacyjne,
  • zaangażowanie gminy w prace przygotowawcze,
  • działania promujące pierwszy spis próbny.

W celu przetestowania przyjętych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych, technicznych oraz popularyzacyjnych przed właściwym spisem powszechnym, zgodnie z zapisami ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., zaplanowano przeprowadzenie dwóch spisów próbnych.

Jako druga do spisu próbnego została wytypowana gmina Sierakowice w woj. pomorskim, z której władzami delegacja GUS i Urzędu Statystycznego w Gdańsku spotka się już wkrótce.

Czytaj więcej...

Senat przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

31 sierpnia br. Senat przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności I Mieszkań 2021. Za przyjęciem ustawy głosowało 64 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3670_u/$file/3670_u.pdf .

Zgodnie z ustawą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Czytaj więcej...

Sejm przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

9 sierpnia br. Sejm przyjął ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności I Mieszkań 2021. Za przyjęciem ustawy głosowało 417 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu i nikt nie był przeciw.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-95-19. Teraz ustawa została skierowana do Senatu.

Zgodnie z ustawą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

Czytaj więcej...

Konferencja - Migracje a sytuacja demograficzna Polski

25 czerwca 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się konferencja pn. Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Celem konferencji była próba zidentyfikowania rzeczywistych problemów dotyczących sytuacji demograficznej i określenie możliwych działań na rzecz jej poprawy.

Czytaj więcej...

Co by było gdyby nie było spisu ?

Wyobraźmy sobie zwykły początek dnia, kiedy włączamy telewizję aby obejrzeć najświeższe informacje, sięgamy po gazetę lub otwieramy ulubiony portal informacyjny. Wyobraźmy sobie, że w naszych ulubionych mediach nie ma ani jednej in formacji zawierającej dane, liczby, opis skali zjawiska.

Czytaj więcej...

Metody spisu

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Czytaj więcej...

Konferencja - 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana z okazji Dnia Statystyki Polskiej. 230 lat Statystyki Publicznej w Polsce - od Spisu Ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Łódź, 18-19 marca 2019 r.

Czytaj więcej...

Copyright © 2019 - 2020 Główny Urząd Statystyczny