OSOBY W MIESZKANIU

 1. Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?
  • tak
  • nie → przejdź do części OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ
 2. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem.
  • Imię
  • Drugie imię
  • Nazwisko
  • Numer PESEL
  • Dziecko bez nadanego numeru PESEL
  • Cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL
  • Płeć
  • Data urodzenia
 3. Czy adres, który Pan(i) podał(a) jest stałym, czy czasowym adresem zamieszkania tej osoby?
  • stałym → przejdź do pytania 6
  • czasowym
 4. Jak długo ta osoba mieszka we wskazanym miejscu?
  • krócej niż rok – proszę podać od kiedy
  • rok lub dłużej
 5. Gdzie ta osoba mieszka na stałe?
  • pod innym adresem w Polsce – proszę podać adres.
  • za granicą – proszę wskazać nazwę kraju. Proszę wskazać rok i miesiąc zamieszkania w Polsce.
 6. Czy wszystkie osoby mieszkające 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00 pod tym adresem zostały spisane?
  • tak → przejdź do części OSOBY PRZEBYWAJĄCE ZA GRANICĄ
  • nie → dopisz kolejną osobę