KWESTIONARIUSZ MIESZKANIA

OPIS MIESZKANIA Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie. osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej) spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe) spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie) gminy Skarbu Państwa zakładu pracy towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) inne Mieszkanie zamieszkuje(ą): przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem…