RELACJE RODZINNE

Dla każdej z osób proszę wskazać rodziców (także adopcyjnych) oraz małżonka (lub partnera/partnerkę). Współmałżonek/partner (lista osób do wskazania współmałżonka/partnera/partnerki) Ojciec (lista osób do wskazania ojca) Matka (lista osób do wskazania matki)